Логотип Кадастр
Одеська міська рада
Департамент архітектури та містобудування
ГЕО-ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА
МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ м. ОДЕСИ
Заснована в 2013 році