atlant
Одесский городской совет
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

Уважаемый пользователь!

       Вы находитесь на официальном сайте Управления архитектуры и градостроительства Одесского городского совета.
       Здесь, а также на официальном сайте города http://omr.gov.ua/departments/259, Вы можете ознакомиться с основными направлениями деятельности Управления архитектуры и градостроительства Одесского горсовета и службы градостроительного кадастра в его составе.
       Основное назначение портала информационной системы градостроительного кадастра г. Одессы – бесплатное предоставление данных системы, относящихся к информации общего доступа любому пользователю.
       Более подробные инструкции и рекомендации пользования гео-информационным порталом информационной системы градостроительного кадастра Вы можете получить в разделе «Градостроительный кадастр».

 

Містобудівни́й када́стр — державна система зберігання та використання:
• геопросторових даних про територію, адміністративно-територіальні одиниці, екологічні, інженерно-геологічні умови,
• інформаційних ресурсів будівельних норм, державних стандартів і правил
для:
• задоволення інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві,
• формування галузевої складової державних геоінформаційних ресурсів.
Містобудівний кадастр створюється як розподілена геоінформаційна система та ведеться з урахуванням даних державного земельного кадастру
Запровадження кадастру передбачає створення динамічної бази даних про існуючу забудову з конкретизацією прив'язки об'єктів до певної території чи земельної ділянки. Також він матиме наповнення з інших кадастрів для визначення охоронних зон, меж земельних ділянок та координат об'єктів та міститиме базу нормативних показників забудови.

Містобудівний кадастр має
• давати відповідь на питання щодо розміщення об'єкту будівництва у планувальній системі адміністративної одиниці,
• визначати гранично допустимі умови і обмеження для кожної окремої земельної ділянки з урахуванням державних будівельних норм, стандартів і правил.

Служба градостроительного кадастра.