Логотип Кадастр
Одеська міська рада
Департамент архітектури та містобудування
ИНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА
МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ м. ОДЕСИ
Заснована в 2013 році
f