Логотип Кадастр
Одесский городской совет
Департамент архитектуры и градостроительства
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КАДАСТРА г. ОДЕССЫ
Основана в 2013 году
atlant
Одесский городской совет
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

Тендерные закупки

02.10.2017 11:40

Додаток

до річного плану закупівель/

що здійснюються без проведення процедур закупівель на 2017 рік

Управління архітектури та містобудування одеської міської ради, код ЄДРПОУ 02498820

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

 

Предмет закупівлі Код КЕКВ (для бюджетних коштів) Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнтований початок проведення процедури закупівлі Примітки
1 2 3 4 5 6

Постачання тепловоїенергії,

ДК 021-2015:09324000-6 – Центральнеопалення 

2271 153 300,00 (сто п’ятдесят три тисячі триста грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ – 25 550, 00 грн. ( двадцять п’ять тисяч п’ятсот п’ятдесят грн. 00 коп.) Без використання електронної системи Січень 2017 року -
Код – ДК 021:2015 71355000-1 «Геодезичні послуги» (Розробка проектної та вишукувальної документації) 2281 169 740,62 (сто шістдесят дев’ять тисяч сімсот сорок грн., 62 коп.) у т.ч. ПДВ 28 290 грн. 10 коп. (двадцять вісім тисяч двісті дев’яносто грн., 10 коп.) Без використання електронної системи Січень 2017 року -
Код – ДК 021:2015 71220000-6 «Послуги з архітектурного проектування» 2281

52 511, 84 (п’ятдесят дві тисячі п’ятсот одинадцять грн., 84 коп.)

у т.ч. ПДВ 8 751, 97 (вісім тисяч сімсот п’ятдесят одна грн., 97 коп.)

Без використання електронної системи Січень 2017 року -
ДК 021-2015: 79713000 – 5 – Послуги з охорони об’єктів та особистої охорони 2240 156000,00 (сто п’ятдесят шість тисяч грн..00 коп.) у т.ч. ПДВ – 26000, 00 грн. 00 коп. (двадцять шість тисяч грн.. 00 коп.) Без використання електронної системи Січень 2017 року -
ДК 021:2015 72600000 – 6 «Послуги з комп’ютерної підтримки та консультаційні послуги з питань роботи з комп’ютерами» 2240 180000,00 (сто вісімдесят тисяч грн., 00 коп.) без ПДВ Без використання електронної системи Лютий 2017 року -
ДК 021:2015 30210000-4 «Машини для обробки даних (апаратна частина)» 3110 84970,00 (вісімдесят чотири тисячі дев’ятсот сімдесят  грн. 00 коп.) без ПДВ Без використання електронної системи Березень 2017 року -
ДК 30232110-8 «Лазерні принтери» 3110 15260,00 (п’ятнадцять тисяч двісті шістдесят грн. 00 коп.) без ПДВ Без використання електронної системи

Березень

2017 року

-
ДК 021:2015 71220000-6 «Послуги з архітектурного проектування» 2281 26406,84 (двадцять шість тисяч чотириста шість грн., 84 коп.) у т.ч. ПДВ 4401, 14 коп. (чотири тисячі чотириста одна грн., 14 коп.) Без використання електронної системи Березень 2017 року -
ДК 021:2015 71220000-6 «Послуги з архітектурного проектування» 2281

16466,93 (шістнадцять тисяч чотириста шістнадцять грн., 93 коп.) у т.ч. ПДВ 2744, 49 коп.

 (дві тисячі сімсот сорок чотири грн., 49)

Без використання електронної системи Березень 2017 року -
ДК 021:2015 71220000-6 «Послуги з архітектурного проектування» 2281 19582,90 (дев’ятнадцять тисяч п’ятсот вісімдесят дві грн., 90 коп.) у т.ч. ПДВ 3263, 82 коп. (три тисячі двісті шістдесят три грн., 82 коп.)  Без використання електронної системи Березень 2017 року -

ДК 021:2015 код

71251000-2 «Геодезичні послуги у галузі будівництва та архітектури»

2240 155634, 00 (сто п’ятдесят п’ять тисяч шістсот тридцять чотири грн., 00 коп.)  Без використання електронної системи Березень 2017 року -
ДК 021:2015 71315300-2 «Геодезичні послуги в галузі будівництва» 2240 198634, 28 (сто дев’яносто вісім тисяч шістсот тридцять вісім грн., 28 коп.) у т.ч. ПДВ 33105,71 грн. (тридцять три тисячі сто п’ять грн, 71 коп.) Без використання електронної системи Березень 2017 року Договір розірвано з причин не вірно  визначеного коду економічної класифікації видатків бюджету
ДК 021:2015 71700000-5 «Послуги з моніторингу та контролю» 2240 195556,40 (сто дев’яносто п’ять тисяч п’ятсот п’ятдесят шість грн., 40 коп.) у т.ч. ПДВ 32592,73 грн. (тридцять дві тисячі п’ятсот дев’яносто дві грн., 73) Без використання електронної системи Квітень 2017 року -
ДК 021:2015 72312100-6 «Послуги з підготовки даних» 2240 198634, 28 (сто дев’яносто вісім тисяч шістсот тридцять вісім грн., 28 коп.) у т.ч. ПДВ 33105,71 грн. (тридцять три тисячі сто п’ять грн, 71 коп.) Без використання електронної системи Травень 2017 року -
Послуги з управління даними інвентаризації об’єктів адресного реєстру та створення ГІС бази даних адресного реєстру в інформаційній системі містобудівного кадастру в межах кварталів різного типу забудови за ДК 021:2015 код 72320000-4 «Послуги, пов’язані з базами даних» 2240 100000, 00 (сто тисяч грн., 00 коп.) без ПДВ Без використання електронної системи Липень 2017 року -
Послуги щодо уточнення плану червоних ліній вулиць міста Одеси за результатами моніторингу стану розробки та реалізації містобудівної документації, ДК 021:2015 7140000-5 – «Послуги у сфері містобудування» 2281 198 073, 67 грн. (сто дев’яносто вісім тисяч сімдесят три грн., 67 коп.), у т. ч. ПДВ  33 012, 28 грн. (тридцять три тисячі дванадцять грн., 28 коп.) Без використання електронної системи

Серпень

2017 року

-
Послуги по збору вихідних матеріалів в М 1: 2 000 для розробки концепції благоустрою території скверу по пр. Академіка Глушко у м. Одесі, ДК 021:2015 713571350000-6 «Науково-технічні послуги в галузі інженерії», а саме: 71355000-1 «Геодезичні послуги» (Розробка проектної та вишукувальної документації) 2281 30 192 грн. 84 коп. (тридцять тисяч сто дев’яносто дві гр. 84 коп.), в т. ч. ПДВ 5 032 грн. 14 коп. (п’ять тисяч тридцять дві грн. 14 коп.) Без використання електронної системи Серпень 2017 року Договір розірвано з причин не вірно визначеного Предмету закупівлі
Послуги по розробці концепції благоустрою набережної від 10-ї до 16-ї станції Великого Фонтану у м. Одесі, ДК 021:2015 71220000-6 «Послуги з архітектурного проектування» 2281 46 017 грн. 07 коп. (сорок шість тисяч сімнадцять грн. 07 коп.), в т. ч. ПДВ 7 669 грн. 51 коп. (сім тисяч шістсот шістдесят дев’ять грн. 51 коп.) Без використання електронної системи Серпень 2017 року Договір розірвано з причин не вірно визначеного Предмету закупівлі
ДК 021-2015 30190000-7 «Офісне устаткування та приладдя різне» 2210

9 999 грн. 00 коп.

(дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять грн., 00 коп.) в т. ч. ПДВ 1 666 грн. 50 грн. (тисяча шістсот шістдесят шість грн., 50коп.)

Без використання електронної системи Вересень 2017 року  
Послуги по виконанню топографо-геодезичних робіт (зйомки) в 1:500 по вул. Ак. Корольова у м. Одесі, ДК 021:2015 71350000-6 «Науково-технічні послуги в галузі інженерії», а саме 71355000-1 «Геодезичні послуги» (Розробка проектної та вишукувальної документації) 2281

30 231 грн. 29 коп.

(тридцять тисяч двісті тридцять одна грн., 29 коп.) в т.ч. ПДВ 5 038 грн. 55 коп. (п’ять тисяч тридцять вісім грн. 55 коп.)

Без використання електронної системи Вересень 2017 року  
           
Послуги з проектних робіт по благоустрою набережної від 10-ї до 16-ї станції Великого Фонтану у м. Одесі, ДК 021:2015 71220000-6 «Послуги з архітектурного проектування» 2281 46 017 грн. 07 коп. (сорок шість тисяч сімнадцять грн. 07 коп.), в т. ч. ПДВ 7 669 грн. 51 коп. (сім тисяч шістсот шістдесят дев’ять грн. 51 коп.) Без використання електронної системи Вересень 2017 року Договір розірвано з причин не вірно визначеного Предмету закупівлі
ДК 021:2015 код 30200000-1 «Комп’ютерне обладнання та приладдя», а саме код 30230000-0 «Комп’ютерне обладнання» 2210 7613 грн. 00 коп. (сім тисяч шістсот тринадцять грн., 00 коп.) без ПДВ Без використання електронної системи Вересень 2017 року  
ДК 021:2015 – 48300000-1 – Пакети програмного забезпечення для роботи з документами, графікою, зображеннями, планування часу та офісного програмного забезпечення, а саме 48320000-7 – Пакети програмного забезпечення для роботи з графікою та зображеннями (оновлені пакети існуючого програмного забезпечення ArcGIS) 2240 107250 грн. 00 коп. (сто сім тисяч двісті п’ятдесят грн., 00 коп.) без ПДВ Без використання електронної системи Вересень 2017 року  
ДК 021:2015 код 30200000-1 «Комп’ютерне обладнання та приладдя», а саме код 30230000-0 «Комп’ютерне обладнання» 2210 1440 грн. 00 коп. (одна тисяча чотириста сорок грн. 00 коп.) без ПДВ Без використання електронної системи Вересень 2017 року Договір розірвано з причин не вірно визначеного Предмету Договору
ДК 021:2015 30120000-6 «Фотокопіювальне та поліграфічне обладнання для офсетного друку», а саме 30125100-2 «Картриджі з тонером» 2210 25 832 грн. 00 коп. (двадцять п’ять тисяч вісімсот тридцять дві грн., 00 коп.) без ПДВ Без використання електронної системи Вересень 2017 року Договір розірвано з причин не вірно визначеного Предмету Договору
Папір А4 за ДК 021:2015 30190000-7 «Офісне устаткування та приладдя різне» 2210 12000 грн. 00 коп. (дванадцять тисяч грн. 00 коп.) в т. ч. ПДВ 2000 грн. 00 коп. (дві тисячі грн., 00 коп.) Без використання електронної системи Вересень 2017 року Договір розірвано з причин виявленої помилки в 1.1. договору
Спеціалізовані бланки за ДК 021:2015 30190000-7 «Офісне устаткування та приладдя різне» 2210 8400 грн. 00 коп. (вісім тисяч чотириста грн., 00 коп.) в т. ч. ПДВ 1400 грн., 00 коп. (одна тисяча чотириста грн., 00 коп.) Без використання електронної системи Вересень 2017 року Договір розірвано з причин виявленої помилки в 1.1. договору

ДК 021:2015 код

30230000-0 «Комп’ютерне обладнання»

2210 1440 грн. 00 коп. (одна тисяча чотириста сорок грн. 00 коп.) без ПДВ Без використання електронної системи Вересень 2017 року  
Послуги з прикладного програмування для системи містобудівного кадастру, ДК 021:2015 72210000-0 «Послуги з розробки пакетів програмного забезпечення», а саме 72212000-4 «Послуги з розробки прикладного програмного забезпечення» 2240 60000,00 грн. (шістдесят тисяч грн., 00 коп.) без ПДВ Без використання електронної системи Вересень 2017 року  
Послуги з розроблення сервісу з обміну кадастровими даними між геодезичними системами та ArcGis за ДК 021:2015 72210000-0 «Послуги з розробки пакетів програмного забезпечення» 2240 99500 грн. 00 коп. (дев’яносто дев’ять тисяч п’ятсот тисяч грн. 00 коп.) в т.ч. ПДВ 16584, 00 грн. (шістнадцять тисяч п’ятсот вісімдесят чотири грн. 00 коп.) Без використання електронної системи Жовтень 2017 року  
Бланки номерні за ДК 021:2015 30190000-7 «Офісне устаткування та приладдя різне» 2210 8400 грн. 00 коп. (вісім тисяч чотириста грн., 00 коп.) в т. ч. ПДВ 1400 грн., 00 коп. (одна тисяча чотириста грн., 00 коп.) Без використання електронної системи Жовтень 2017 року  
Папір А4 за ДК 021:2015 30190000-7 «Офісне устаткування та приладдя різне» 2210 12000 грн. 00 коп. (дванадцять тисяч грн. 00 коп.) в т. ч. ПДВ 2000 грн. 00 коп. (дві тисячі грн., 00 коп.) Без використання електронної системи Жовтень 2017 року  
Картриджі, контейнери з чорнилами згідно ДК 021:2015 30120000-6 «Фотокопіювальне та поліграфічне обладнання для офсетного друку», а саме 30125100-2 «Картриджі з тонером» 2210 25 832 грн. 00 коп. (двадцять п’ять тисяч вісімсот тридцять дві грн., 00 коп.) без ПДВ Без використання електронної системи Жовтень 2017 року  
Послуги по виконанню топографо-геодезичних робіт скверу по проспекту Академіка Глушка в м. Одеса, ДК 021:2015 71250000-5 «Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги», а саме: 71251000-2 «Геодезичні послуги у галузях архітектури та будівництва» 2281 36 184 грн. 73 коп. (тридцять шість тисяч сто вісімдесят чотири грн. 73 коп.), в тому числі ПДВ 6030 грн. 79 коп. (шість тисяч тридцять грн., 79 коп.) Без використання електронної системи Жовтень 2017 року  
Послуги по виконанню топографо-геодезичних робіт набережної від 10-ї до 16-ї Великого Фонтану в м. Одеса, ДК 021:2015 71310000-4 «Консультаційні послуги у галузях інженерії та будівництва», а саме: 7131500-2 «Геодезичні послуги у галузі будівництва» 2281 63621 грн. 71 коп. (шістдесят три тисячі шістсот двадцять одна грн., 71 коп.), в тому числі ПДВ 10 603 грн., 62 коп. (десять тисяч шістсот три грн., 62 коп.) Без використання електронної системи Жовтень 2017 року  

Затверджено рішенням тендерного комітету від 29.09.2017 № 38 

Голова тендерного

комітету                                      Євраш В.Г.         _______________

                                                  (прізвище, ініціали)       (підпис)

Секретар тендерного

комітету                                   Соловйова К.Ю.    _______________

                                                 (прізвище, ініціали)       (підпис)