Логотип Кадастр
Одесский городской совет
Департамент архитектуры и градостроительства
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КАДАСТРА г. ОДЕССЫ
Основана в 2013 году
atlant
Одесский городской совет
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

Тендерные закупки

11.10.2016 18:56

Річний план закупівель на 2016 рік (зі змінами)

Управління архітектури та містобудування одеської міської ради, код ЄДРПОУ 02498820

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

 

Предмет закупівлі Код КЕКВ (для бюджетних коштів) Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнтований початок проведення процедури закупівлі Примітки
1 2 3 4 5 6

Код ДК:016-2010

71.11.3 – послуги щодо планування міських і сільських поселень (71.11.31-00.00 – послуги щодо планування міських поселень) Детальний план території прибережних схилів від ЦПКіВ ім. Т.Г. Шевченка до 16-ої станції Великого Фонтану з урахуванням створення парку «Ювілейний» у м. Одесі (ЄЗС ДК 021:2015 – 71410000-5 Послуги у сфері містобудування)

2281 1 425 000,00 (один мільйон чотириста двадцять п’ять тисяч грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ – 237500,00 (двісті тридцять сім тисяч п’ятсот грн. 00 коп.) торги Січень 2016 року  

Код ДК 016-2010:

62.01.29 «Оригінали програмного забезпечення» (ДК 021-2015:72268000-1 «Послуги з постачання програмного забезпечення») (Придбання та налаштування ліцензованого програмного забезпечення для геоінформаційних систем міського кадастру)

2240 817 100,00 (вісімсот сімнадцять  тисяч сто грн. 00 коп.), у т.ч. ПДВ – 136 183,33 (сто  тридцять шість тисяч сто вісімдесят три грн. 33 коп.) Відкриті торги Жовтень 2016 року  

Код 016:2010 код 58.29.1- «Програмне забезпечення системне на фізичних носіях» ( ДК021:2015 48310000-1 «Пакети програмного забезпечення для роботи з документами, графікою зображеннями, планування часу та офісного програмного забезпечення» (Придбання та налаштування ліцензованого програмного

забезпечення)

2240 435 000,00 грн. (чотириста тридцять п’ять тисяч 00 коп.), у т.ч. ПДВ – 725 00,00 (сімсот двадцять п’ять тисяч грн. 00 коп.) Відкриті торги Жовтень 2016 року  

Код за ДК 016:2010 – 26.20 « Комп’ютерні та перифірійні пристрої» (ДК 021-2015-30200000-1  «Комп’ютерне обладнання та приладдя»)

(Придбання та налаштування)

3110

422 000,00 грн. (чотириста двадцять дві тисячі 00 коп.), у т.ч. ПДВ – 703 33,33

(сімдесят тисяч триста тридцять три грн. 33 коп.)

Відкриті торги Жовтень 2016 року  

 

Затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів від  № ______

Голова комітету з

конкурсних торгів     Євраш В.Г.   _______________

(прізвище, ініціали)       (підпис)

Секретар комітету з

 конкурсних торгів    Соловйова К. Ю._ _____________

   (прізвище, ініціали)               (підпис)