Герб ОдессыОдесский городской совет
Управление архитектуры
и градостроительства

Положение о управлении

Рішення 
Одеської міської ради 
№3295-VI від 16.04.2013р. 

 

Про затвердження Положення

про управління архітектури та містобудування

Одеської міської ради у новій редакціїВідповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 22 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Одеська міська рада 

 

ВИРIШИЛА: 

 

1. Затвердити Положення про управління архітектури та містобудування Одеської міської ради у новій редакції (додається). 

2. Доручити виконавчому комітету Одеської міської ради зареєструвати нову редакцію Положення про управління архітектури та містобудування Одеської міської ради. 

3. Вважати таким, що втратив чинність, додаток 15 до рішення Одеської міської ради від 28.02.2011р. №384-VІ «Про затвердження положень про виконавчі органи Одеської міської ради». 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з планування забудови територій та архітектури. 
 

Міський голова                     О. Костусєв 
  


Додаток до рішення Одеської міської ради від 16.04.2013р. №3295-VI

 

 

 

 

Додаток

до рішення Одеської міської ради

від 16.04.2013р. №3295-VI

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО УПРАВЛІННЯ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ

ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. УПРАВЛІННЯ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – Управління) є виконавчим органом Одеської міської ради і створюється  відповідно до Закону України                         «Про місцеве самоврядування в Україні».

Управління є спеціально уповноваженим органом містобудування та архітектури  Одеської міської ради.

1.2. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, гербову печатку із  своїм найменуванням, штампи, бланки; відкриває рахунки у встановленому законодавством порядку в управлінні Державного казначейства м. Одеси головного Управління Державного казначейства Одеської області, набуває від свого імені майнових та особистих немайнових прав та несе обов’язки, може бути позивачем і відповідачем в судах. Для забезпечення діяльності управління, його структурних підрозділів за ними на праві оперативного управління закріплюється майно, що є комунальною власністю громади міста.

1.3. Управління в своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими та підзаконними актами, Статутом територіальної громади міста Одеси, актами органів місцевого самоврядування, міського голови та цим Положенням.

1.4. Компетенцію Управління складають повноваження виконавчих органів Одеської міської ради у сфері архітектури та містобудування, повноваження Одеської міської ради у сфері архітектури та містобудування, які делеговані Управлінню відповідно до законодавства, а також інші повноваження, віднесені до компетенції Управління відповідно до законодавства, актів органів місцевого самоврядування, міського голови.

1.5. Управління підзвітне і підконтрольне Одеській міській раді, підпорядковане її виконавчому комітету, міському голові, заступнику міського голови з питань містобудування,  а при здійсненні делегованих повноважень органів виконавчої влади – також є підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

1.6. Фінансування видатків Управління здійснюється з коштів місцевого бюджету відповідно до законодавства.

1.7. Місцезнаходження Управління: Україна, 65082, м. Одеса,                                вул. Гоголя, 10, електронна адреса: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

2. ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ

2.1. Завданнями Управління є:

2.1.1. Реалізація на території міста державної і місцевої політики у сфері планування, забудови та іншого використання територій, а також у сфері архітектурної діяльності, дизайну міського середовища та благоустрою.

2.1.2. Організація планування територій на місцевому рівні, аналіз стану містобудування на території міста, організація розробки, експертизи і подання на затвердження у встановленому законодавством порядку містобудівних програм, генерального плану міста, іншої містобудівної документації.

2.1.3. Координація діяльності суб'єктів містобудування з комплексного розвитку і забудови міста, поліпшення архітектурного та естетичного вигляду міста.

2.1.4. Забезпечення дотримання законодавства у сфері містобудування, охорони об'єктів культурної спадщини, державних стандартів, норм і правил забудови, затвердження містобудівної документації і проектів будівництва конкретних об'єктів у випадках, передбачених законодавством.

2.1.5. Задоволення інформаційних потреб зацікавлених осіб у плануванні територій та будівництві, формування галузевої складової державних геоінформаційних ресурсів.

2.1.6. Забезпечення виконання рішень Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, що віднесені до відання Управління.

2.1.7. Інші завдання, визначені Законами Україні, підзаконними нормативними актами, актами Одеської міської ради та її виконавчих органів.

2.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань у сфері планування територій:

2.2.1. Бере участь у розробленні програм господарського, соціального та культурного розвитку міста, інвестиційних програм і проектів, інших програм відповідно до своєї компетенції та готує висновки стосовно їх узгодження з містобудівною документацією відповідного рівня.

2.2.2. Готує пропозиції до проектів бюджету міста і подає їх на розгляд в установленому порядку, в тому числі, щодо потреби у розробленні містобудівної документації.

2.2.3. Сприяє в межах своєї компетенції органам виконавчої влади та місцевого самоврядування в розв'язанні питань соціально-економічного розвитку міста.

2.2.4. Організовує відповідно до законодавства розробку, погодження, експертизу,  затвердження і оновлення містобудівних програм, генерального плану міста, планів зонування територій, детальних планів територій, планів «червоних ліній» та іншої містобудівної  документації, визначає в установленому законодавством порядку розробника генерального плану населеного пункту, встановлює строки розроблення та джерела його фінансування.

2.2.5. Звертається до обласної державної адміністрації щодо визначення державних інтересів для їх урахування під час розроблення генерального плану міста.

2.2.6. Забезпечує попередній розгляд містобудівної документації архітектурно-містобудівною радою.

2.2.7. Здійснює підготовку громадського обговорення містобудівної документації, визначає порядок і строк внесення пропозицій до неї фізичними та юридичними особами, утворює за необхідності відповідні погоджувальні комісії.

2.2.8. Бере участь у підготовці пропозицій щодо встановлення і зміни меж населених пунктів відповідно до закону.

2.2.9. Бере участь у підготовці відповідних угод стосовно узгодження питань забудови визначених для містобудівних потреб територій суміжних територіальних громад.

2.2.10. Бере участь у розв'язанні питань розміщення об'єктів, пов'язаних з життєзабезпеченням міста, за його межами.

2.2.11. Здійснює підготовку рішень про організацію комплексної забудови території.

2.2.12. Організовує та контролює заходи, направлені на забезпечення загальнодоступності матеріалів генерального плану міста, іншої містобудівної документації, інформації, яка  міститься у містобудівному кадастрі (крім відомостей, що належать до інформації з обмеженим доступом), а також на перенесення містобудівної документації з паперових носіїв у векторну цифрову форму.

2.2.13. Здійснює моніторинг стану розроблення містобудівної документації міста.

2.2.14. Організовує роботу служби містобудівного кадастру, в тому числі, пов'язану зі формуванням і веденням містобудівного кадастру та чергового плану міста.

2.3. Управління відповідно до покладених на нього завдань у сфері регулювання забудови територій:

2.3.1. Визначає відповідність намірів щодо забудови земельної ділянки вимогам містобудівної документації на місцевому рівні та надає відповідні висновки, надає суб'єктам містобудівної діяльності у встановленому порядку містобудівні умови та обмеження забудови земельних ділянок, забезпечує отримання інших вихідних даних на проектування об'єктів, а також іншої інформації з містобудівного кадастру відповідно до законодавства.

2.3.2. Забезпечує видачу будівельного паспорта забудови земельної ділянки.

2.3.3. Вирішує питання про включення до містобудівних умов та обмежень вимог щодо архітектурних та інженерних рішень, в тому числі,                в галузі дизайну міського середовища.

2.3.4. Бере участь у розробці порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста, ініціює розгляд змін та доповнень до нього, погоджує умови відповідних договорів.

2.3.5. За зверненням Державної архітектурно-будівельної інспекції та інших фізичних та юридичних осіб надає висновки щодо ступеня завершеності робіт з оздоблення фасадів та благоустрою території під час прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів.

2.3.6. Розглядає проекти будівництва, реконструкції, капітального ремонту і реставрації визначених законодавством інженерно-транспортних та інших об'єктів, готує і видає довідки щодо відповідності намірів забудови містобудівній документації та державним будівельним нормам, висновки з проектної документації проектів благоустрою та будівництва у випадках, передбачених чинним законодавством.

2.3.7. Сприяє впровадженню в проектування і будівництво прогресивних планувальних і технічних рішень.

2.3.8. Виконує функції замовника на будівництво у випадках, визначених законодавством, а також актами Одеської міської ради та її виконавчих органів.

2.3.9. Бере участь у розробці  містобудівної документації, проектів будівництва, реконструкції та благоустрою у випадках, передбачених чинним законодавством.

2.3.10. Повідомляє через місцеві засоби масової інформації про початок виконання будівельних робіт на об'єктах будівництва, що належать до IV і                    V категорій складності.

2.3.11. Забезпечує здійснення містобудівного моніторингу та моніторингу іншого використання території, отримує з цією метою від юридичних та фізичних осіб відповідно до законодавства матеріали виконавчої зйомки результатів завершеного будівництва, електронні довідники, реєстри, розподілені бази даних, документовані джерела, тощо.

2.3.12. Здійснює контроль за дотриманням фізичними та юридичними особами законодавства у сфері містобудівної діяльності, положень містобудівної документації, вихідних даних для проектування об’єктів містобудування, проектної документації.

2.3.13. Складає обов’язкові для виконання приписи щодо усунення порушень містобудівного законодавства.

2.3.14. Здійснює контроль за виконанням заходів з приписів щодо усунення порушень містобудівного законодавства.

2.4. Управління відповідно до покладених на нього завдань у сфері землеустрою:

2.4.1. Надає відповідно до законодавства висновки щодо можливості розробки проектів землеустрою, врахування положень містобудівної документації під час розроблення та затвердження документації із землеустрою.

2.4.2. У випадках, передбачених законодавством, погоджує проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, готує та видає відповідні висновки.

2.4.3. Бере участь у визначенні у встановленому законодавством порядку відповідно до рішень Одеської міської ради території, виборі, вилученні (викупі) і наданні землі для містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією.

2.4.4. Розглядає заяви і клопотання, вносить в установленому порядку пропозиції щодо добору земельних ділянок для будівництва, їх вилучення, передачі у власність і надання в користування земель для містобудівних потреб відповідно до законодавства; спільно з Одеським міським управлінням земельних ресурсів Одеської міської ради сприяє у здійсненні контролю за їх використанням і забудовою.

2.5. Управління відповідно до покладених на нього завдань у сфері благоустрою та дизайну міського середовища:

2.5.1. Бере участь у розробленні і здійсненні програм та заходів з благоустрою та утримання території міста у належному стані.

2.5.2. Бере участь у підготовці правил з питань благоустрою території міста, змін та доповнень до них.

2.5.3. Погоджує проекти благоустрою, в тому числі комплексного благоустрою території, узгоджує розміщення та архітектурні рішення об’єктів благоустрою, монументального і монументально-декоративного мистецтва.

2.5.4. Узгоджує технічні паспорти вивісок на фасадах будинків, споруд, будівель, дозволи на розміщення рекламних об’єктів на усіх типах рекламоносіїв, схеми розміщення елементів міського дизайну та реклами.

2.5.5. Організує розроблення та погоджує комплексні схеми розміщення та архітектурні типи тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності (далі – ТС).

2.5.6. Приймає та розглядає заяви про намір встановити ТС та про оформлення паспорта прив'язки ТС, оформлює, видає, продовжує строк їх дії, призупиняє, а також анулює паспорти прив'язки ТС.

2.5.7. Погоджує розташування на території об'єкта благоустрою будівель та споруд торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення відповідно до затвердженої містобудівної документації. Погоджує розташування місць стоянок транспортних засобів на об'єктах благоустрою міста, термінів проведення робіт з реконструкції та капітального ремонту об'єктів благоустрою.

2.5.8. Організує та проводить архітектурно-містобудівні конкурси для визначення кращих проектних рішень  об’єктів архітектури, містобудування, благоустрою та міського дизайну у випадках, передбачених чинним законодавством.

2.5.9. Визначає обсяги пайової участі власників будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення в утриманні об'єктів благоустрою, а також у передбачених законодавством випадках приймає рішення про відшкодування замовнику різниці між здійсненими витратами та розміром пайової участі замовника у розвитку інфраструктури міста.

2.5.10. Під час прийняття в експлуатацію об'єктів нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту будівель чи споруд надає висновки відповідним компетентним органам щодо завершеності комплексного благоустрою відповідної території.

2.5.11. Здійснює контроль за утриманням в належному стані території міста, додержанням законодавства в сфері благоустрою, правил благоустрою міста та за участю власників будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення в утриманні об'єктів благоустрою.

2.5.12. Здійснює контроль за відповідністю проектування, будівництва та реконструкції об'єктів будівництва та благоустрою генеральному плану міста, детальним планам територій та проектам забудови території житлових районів, мікрорайонів (кварталів), планам «червоних ліній» з урахуванням містобудівних особливостей населеного пункту, етапності будівництва, реконструкції і капітального ремонту.

2.5.13. Складає протоколи про адміністративні правопорушення в сфері благоустрою території міста.

2.6. Управління відповідно до покладених на нього завдань у сфері охорони культурної спадщини:

2.6.1. Відповідно до своєї компетенції бере участь в організації охорони культурної спадщини на території міста.

2.6.2. Організовує розроблення у складі генерального плану міста історико-архітектурного опорного плану, в якому зазначається інформація про об'єкти культурної спадщини, а також корегує його.

2.6.3. Бере участь в межах повноважень в організації охорони, реставрації та використання об'єктів культурної спадщини, об'єктів архітектури та містобудування, палацово-паркових і садибних комплексів, природних заповідників та спрямовує відповідну інформацію до управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради.

2.7. До компетенції Управління також відносяться наступні повноваження:

2.7.1. Внесення пропозиції управлінню екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради щодо визначення території для складування, зберігання, розміщення виробничих, побутових та інших відходів відповідно до законодавства.

2.7.2. Координація виконання науково-дослідних і проектно-вишукувальних робіт у сфері містобудування, які виконуються на території міста.

2.7.3. У разі виявлення факту самочинного будівництва (реконструкції) або будівництва (реконструкції), яке проводиться з порушенням містобудівної документації і проектів окремих об'єктів, а також може заподіяти шкоди навколишньому природному середовищу, звертатися до Державної архітектурно-будівельної інспекції з клопотанням про вжиття передбачених законодавством заходів.

2.7.4. Участь у перевірках, що проводяться Державною архітектурно-будівельною інспекцією, у разі виявлення фактів самочинного будівництва.

2.7.5. Здійснення контролю за додержанням правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій.

2.7.6. Надання районним адміністраціям Одеської міської ради інформацію про заходи у сфері містобудування, які проводяться на території району.

2.7.7. Вирішення відповідно до законодавства спорів з питань містобудування, в тому числі, шляхом створення та координації роботи погоджувальних комісій.

2.7.8. Інші повноваження, не зазначені в цьому Положенні, але визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», законодавством у сфері містобудівної діяльності, законодавством про архітектурну діяльність, іншими законодавчими та підзаконними актами, Статутом територіальної громади міста Одеси, актами органів місцевого самоврядування, міського голови.

3. ПРАВА УПРАВЛІННЯ

3.1. Управління має право:

3.1.1. Залучати фахівців інших виконавчих органів міської ради, підприємств, організацій і об'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції.

3.1.2. Безкоштовно одержувати у встановленому законодавством порядку від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

3.1.3. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що знаходяться в його компетенції.

3.1.4. Звертатися до суду у порядку, встановленому законодавством.

3.2. Управління користується також іншими правами, передбаченими для виконавчого органу міської ради згідно із Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими нормами чинного законодавства України.  

4. СТРУКТУРА ТА КЕРІВНИЦТВО УПРАВЛІННЯ

4.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою. Начальник Управління за посадою є головним архітектором міста.

Начальник Управління має заступників, які за його поданням призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою.

4.2. Начальник Управління:

4.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Управління завдань, визначає ступінь відповідальності заступників начальника Управління, керівників його структурних підрозділів.

4.2.2. Вносить на розгляд міського голови пропозиції про призначення на посаду і звільнення з посади службовців Управління та про встановлення і зміни їх рангів.

4.2.3. Представляє на розгляд міському голові розроблений Управлінням проект штатного розпису Управління з розрахунком видатків на його утримання.

4.2.4. Формує структурні підрозділи Управління відповідно до затвердженого штатного розкладу.

4.2.5. Організовує виконання актів органів місцевого самоврядування, міського голови.

4.2.6. В межах своїх повноважень видає накази і затверджує рішення колегії Управління, що набирають чинності з моменту їх підписання начальником Управління.

4.2.7. Відповідно до чинного законодавства є головним розпорядником бюджетних коштів Управління.

4.2.8. Діє без доручення від імені Управління в межах повноважень, визначених цим Положенням, представляє Управління перед державними і громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, громадянами.

4.2.9. Веде особистий прийом громадян.

4.2.10. Укладає відповідно до чинного законодавства договори про виконання робіт і надання послуг, необхідних для виконання Управлінням його повноважень.

4.2.11. В межах своїх повноважень видає доручення.

4.3. Разом з начальником Управління його апарат складають структурні підрозділи, які створюються та ліквідуються начальником Управління на підставі наказу, до якого додається відповідна схема. В складі Управління на правах структурних підрозділів діють:

4.3.1. Служба містобудівного кадастру.

         4.3.2. Відділи (або сектори) архітектури адміністративних районів, узгоджень, правового забезпечення та контролю, головного художника міста, бухгалтерського обліку та звітності.

4.4. Колегія (дорадчий орган) Управління, до роботи в якій залучаються фахівці відповідних спеціальностей.

4.5. Структурні підрозділи Управління діють відповідно до Положень про них. Положення про структурні підрозділи затверджуються начальником Управління.

4.6. Підпорядкованість структурних підрозділів Управління начальнику Управління та його заступникам встановлюється начальником Управління.

4.7. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій за компетенцією Управління  в Управлінні можуть створюватися наукові ради і комісії. Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує начальник Управління.

4.8. Для професійного обговорення проектних рішень у сфері містобудування за рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради створюється архітектурно-містобудівна рада як дорадчий орган, що постійно діє при Управлінні на громадських засадах. Архітектурно-містобудівна рада діє на підставі Положення про архітектурно-містобудівну раду Управління, що складене відповідно до Типового положення про архітектурно-містобудівні ради, затвердженого центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури. Головою ради є начальник Управління. Персональний склад ради формується головою ради відповідно до законодавства.

4.9. Працівники Управління є посадовими особами органів місцевого самоврядування; їх основні права, обов'язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України "Про службу в органах місцевого самоврядування" та іншими нормативними актами.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ УПРАВЛІННЯ

5.1. Посадові особи Управління повинні сумлінно виконувати свої службові обов'язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію Одеської міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

5.2. Посадові особи Управління несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законом порядку.

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Ліквідація та реорганізація Управління проводиться Одеською міською радою у порядку, визначеному чинним законодавством України.

6.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

Секретар ради                                                                               О. Бриндак