atlant
Одеська міська рада
ДЕПАРТАМЕНТ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ

Документація з Просторового Планування (растр)

Понеділок, 02 листопада 2020, 16:24

Проект детального плану території (далі - ДПТ) у межах: вулиці Старопортофранківська, вулиці Градоначальницька, вулиці Мечникова та вулиці Торгова у м. Одесі розроблений на підставі рішення Одеської міської ради № 5641-VII від 06.02.2020 р., у відповідності з завданням на проектування, узгодженим замовником та погодженим інвестором.

Основною метою розробки детального плану території є уточнення і деталізація проектних рішень генерального плану м. Одеси затвердженого Одеською міською радою (рішення №6489-VI від 25.03.2015 р.) у частині планувальної структури та функціонального призначення території в межах розробки, з урахуванням інвестиційних пропозицій потенційних забудовників; впорядкування ситуації житлової та громадської забудови; уточнення червоних ліній (вул. Старопортофранківська, вул. Градоначальницька, вул. Торгова, вул. Мечникова) з урахуванням існуючої історичної забудови та в подальшому прийняття їх за основу при корегуванні Генерального плану м. Одеси; утворення ділянок озеленення територій загального користування; визначення параметрів забудови окремих земельних ділянок; визначення планувальних обмежень використання території.

При розробці детального плану території зазначеного кварталу використані техніко-економічні показники проектів-аналогів, пропонованих до будівництва житлових будинків, громадських будівель та інженерних споруд, які не суперечать рішенням генерального плану та відповідають державним будівельним нормам.


У детальному плані території сформульовані принципи планувальної організації забудови та її просторової композиції. Проектні рішення детального плану розроблено на період – від 3 до 7 років.

 

 

Пояснительная записка