atlant
Одеська міська рада
ДЕПАРТАМЕНТ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ

Документація з Просторового Планування (растр)

Середа, 08 липня 2020, 16:17

Проект змін до детального плану території в межах вулиць: Степова, Дальницька, Балківська, Бабеля, Михайлівська площа в м.Одесі розроблений на підставі рішення Одеської міської ради від 18.07.2018 р № 3470VII і договору з управлінням архітектури та містобудування Одеської міської ради.

Проект розроблений відповідно до завдання на проектування, затвердженого замовником.
Основною метою проекту було уточнення і деталізація проектних рішень генерального плану м Одеси в частині планувальної структури і функціонального призначення території в межах ДПТ з урахуванням інвестиційних пропозицій потенційних забудовників.
У детальному плані території сформульовані принципи планувальної організації забудови та її просторової композиції.
Проектні рішення детального плану розроблені на період розрахункового терміну генерального плану - 2032г.
За складом і змістом проект відповідає чинним нормативам:
ДБН Б.1.1-14 діє до: 2012 «Склад та зміст детального плану території».
ДБН Б.2.2-12-2018 «Планування і забудова територій»;
спеціалізованим нормативним документам з інженерного обладнання території.
Детальний план території після затвердження буде основним документом, відповідно до якого повинні надаватися містобудівні умови і обмеження забудови земельних ділянок для подальшої розробки проектної документації на будівництво конкретних об'єктів.

 

Документи

Пояснювальна записка